Regels en veiligheid

Regels: we hebben ze nodig om met z’n allen op een prettige, veilige manier met onze sport bezig te zijn.

Hieronder de hoofdregels:
1. Gedraag je rustig op en bij de paarden
2. De eigen paarden/pony’s zijn verboden terrein
3. Draag stevig schoeisel als je met de pony’s bezig bent
4. Een snoepje voeren mag, maar overdrijf het niet
5. Niet onnodig bij de pony’s in de boxen; zij hebben hun rust nodig

De instructie begeleidt uw kind zo goed mogelijk. Daarnaast zorgt de vereniging voor goede, betrouwbare pony’s en een veilig harnachement (zadel, hoofdstel, etc.) Desondanks blijft het risico voor ongevallen aanwezig. Immers, een pony is van nature een vluchtdier, met een niet altijd te voorspellen gedrag.

Wij wijzen u er dan ook op, dat uw kind(eren) op het terrein van onze vereniging risico loopt (lopen). In aanmerking nemende dat de vereniging een volledige rechtsbevoegdheid bezit,kunnen noch de leden van het bestuur, noch personen die de lessen verzorgen of de accommodatie onderhouden, op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Voor die gevallen, waarin de vereniging wel aansprakelijk kan worden gesteld, heeft zij een verzekering afgesloten. Wij gaan er vanuit, dat ook uw kind voldoende verzekerd is voor mogelijk door haar/hem veroorzaakte schade.

Schuiven naar boven