Regels

Het Blauw Gele Vendel is gecertificeerd door de Stichting Veilige Paardensport. Om dit certificaat te halen (en te behouden) dient onze vereniging aan een aantal eisen te voldoen. Eén van die eisen is, dat er huis- en rijbaanregels zijn; alle leden moeten van deze regel op de hoogte zijn.

Rijbaanregels

Huishoudelijke reglement

Schuiven naar boven