Tarieven

2023:

Bij het Blauw Gele Vendel zijn vele vormen van lidmaatschap mogelijk. Hieronder een overzicht:

Volledig lid: € 613,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gedeeltelijk lid: € 360,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Niet rijdend lid: € 86,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Kaartlid: € 62,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gastlid: € 15,00 per keer, € 72,00 per maand of € 840,00 per kalenderjaar

Bijrijderslidmaatschap: €100,00

Losse verenigingsles dressuur: €19,00

Losse verenigingsles springen: €22,00

Oefenspringen: €15,00

Afkopen verenigingstaken: € 400,00

Afkoop per schepbeurt: € 33,00
per jaar € 66,00

Afdracht instructie: €6,00

Knhs kosten: €27,50

 

Schuiven naar boven