Tarieven

2024:

Bij het Blauw Gele Vendel zijn vele vormen van lidmaatschap mogelijk. Hieronder een overzicht:

Volledig lid: € 638,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gedeeltelijk lid: € 374,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Niet rijdend lid: € 89,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Kaartlid: € 64,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gastlid: € 16,00 per keer, € 75,00 per maand of € 874,00 per kalenderjaar

Bijrijderslidmaatschap: €104,00

Losse verenigingsles dressuur: €20,00

Losse verenigingsles springen: €23,00

Oefenspringen: €16,00

Afkopen verenigingstaken: € 416,00

Afkoop per schepbeurt: € 34,00
per jaar € 68,00

Afdracht instructie: €6,00

Knhs kosten: €29,50

 

Schuiven naar boven