Tarieven

2022:

Bij het Blauw Gele Vendel zijn vele vormen van lidmaatschap mogelijk. Hieronder een overzicht:

Volledig lid: € 557,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gedeeltelijk lid: € 327,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Niet rijdend lid: € 78,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Kaartlid: € 56,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gastlid: € 12,50 per keer, € 60,00 per maand of € 700,00 per kalenderjaar

Afkopen verenigingstaken: € 300,00

Afkoop per schepbeurt: € 30,00
per jaar € 60,00

Afdracht instructie: €5,00

Knhs kosten: €26,25

 

Schuiven naar boven