Regels

De weide wordt in het voorjaar en de zomer gebruikt. Indien het weer het toelaat, kan ook in de herfst nog gebruik gemaakt worden van het weiland. Het bestuur bepaalt of de weide gebruikt kan worden.

Weidegang is mogelijk in blokken van 08.00 – 13.00 uur en van 13.00 – 18.00 uur. Indien er genoeg land beschikbaar is, kan ook voor een hele dag gekozen worden. Het land heeft een openingstijd van 07.00 tot 21.00.

Het is verboden in het weiland te rijden of longeren (uitzondering hierop zijn de verenigingslessen).

Paarden en pony’s die gevaar opleveren, zulks naar oordeel van het bestuur, kunnen de toegang tot de weide ontzegd worden.

De gebruikers van het land zijn verplicht in onderling overleg het land te onderhouden (omheiningen bijhouden, onkruid verwijderen, mest opruimen). Indien nodig zal het bestuur hiervoor werkdagen organiseren.

Bij aanvang van het weideseizoen dienen de paarden een wormonderzoek te krijgen. Bij afloop van het weideseizoen worden de alle paarden ontwormd.

Schuiven naar boven